สื่อประชาสัมพันธ์


การพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

1 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 2 ไฟล์
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมให้เป็นระบบ โดยให้การศึกษาอบรมประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นการป้องกันที่ต้นเหตุ มีหน่วยงานดูแลและตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาลุกลามเกินกว่าจะแก้ไขได้ แล...อ่านต่อ

แผนจัดการการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

2 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดําเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่าย่านชุมชนเก่าเป็นแหล่ง ศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ประเภทหนึ่ง ที่ยังไม่มีการศึกษาจัดทํา...อ่านต่อ

คู่มือการออกแบบอาคารและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

2 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
สืบเนื่องจากพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยประ...อ่านต่อ

ศรีมโหสถสงบสบาย

2 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
โครงการศึกษาและจัดทำแผนที่สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีน เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญในทุกๆ ด้าน ทั้งสถานที่สำคัญ แหล่งของอร่อย ฯลฯ ภายในบริเวณเมืองโบราณศรีมโหสถ เป็นคู่มือประกอบการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆ ภา...อ่านต่อ